Baza wiedzy

Krajowe Ramy Interoperacyjności

Zapewnienie wysokiej jakości usług teleinformatycznych to jeden z podstawowych wymogów, stawianych dziś przed rozmaitymi instytucjami realizującymi zadana publiczne. Jednym z aktów wykonawczych do Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne są Krajowe...


Cyberbezpieczeństwo

Wiele firm czy też jednostek realizujących zadania publiczne operuje na najróżniejszych systemach podłączonych do sieci internetowej. Dysponują danymi szczególnej kategorii (tzw. danymi wrażliwymi) – począwszy od informacji dotyczących pracowników,...


Ocena skutków DPIA

Budowanie skutecznych systemów ochrony danych osobowych zgodnie z RODO wymaga zastosowania narzędzi, które umożliwiają weryfikację zagrożeń wynikających z nieprawidłowego wykorzystywania wrażliwych informacji (danych szczególnej kategorii). Należy do nich ocena skutków DPIA....


Analiza ryzyka

Przetwarzanie danych osobowych wiąże się z doborem zabezpieczeń, które pozwalają osiągnąć właściwy poziom ochrony wrażliwych informacji. Minimalizacja zagrożeń, jakimi są utrata danych lub udostępnienie ich niepowołanym osobom, to konieczność dla...