SZKOLENIE ONLINE Z ZAKRESU:

SZACOWANIE RYZYKA
PRACY ZDALNEJ

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI PODCZAS PRACY ZDALNEJ

 • Analiza ryzyka oraz ocena skutków (DPIA) podczas pracy zdalnej

 • Dokumentacja / procedury zawierająca gotową metodologię

 • Program do szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji podczas pracy zdalnej
  (gratis w ramach szkolenia)

ISO-LEX - Audyty i szkolenia

Praca zdalna - Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji

Szacowanie ryzyka pracy zdalnej - czego się dowiesz na naszym szkoleniu?

Na czym polega szacowanie ryzyka, w szczególności w kontekście pracy zdalnej, a także jak je prawidłowo przeprowadzić.

Kto w praktyce najlepiej oceni ryzyko pracy zdalnej. To nie jest wcale takie oczywiste.

Jakich użyć przepisów krajowych czy też międzynarodowych. Jakie standardy (normy ISO) z zakresu formalnoprawnego oraz dziedziny IT.

Jakie występują typowe zagrożenia/bolączki informatyczne oraz organizacyjne podczas pracy zdalnej. Jak je uwzględnić w szacowaniu ryzyka.

Jak szybko i efektywnie oszacować ryzyko wraz z zaleceniami dla administratora jednostki/organizacji.

W oparciu o oprogramowanie wraz z metodologią które otrzymasz, zawsze wyskalujesz oraz efektywnie oszacujesz ryzyko pracy zdalnej.


Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu szacowania ryzyka pracy zdalnej?

graf-in Wykładowcy

WIEDZA

Wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarze szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji sektora publicznego oraz niepublicznego.
graf-in Proste i oczywiste

PROSTOTA

Przekonasz się, że szacowanie ryzyka z naszym oprogramowaniem wespół z metodologią jest proste oraz oczywiste.
Wsparcie

WSPARCIE

​​​​​​​Żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Dodatkowo otrzymasz poszkoleniowe wsparcie w procesie szacowania ryzyka.

W ramach szkolenia otrzymasz:

 • pełną edytowalną metodologię szacowania ryzyka (do wdrożenia w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Polityki)),
 • oprogramowanie (z licencją wieczystą) do szacowania ryzyka wobec zagrożeń występujących podczas pracy zdalnej,
 • wzór bardzo szczegółowego regulaminu pracy zdalnej,
 • dokument/wzornik zawierający wykaz wszystkich zaleceń użytych w oprogramowaniu,
 • prezentację szkoleniową w postaci pliku PDF,
 • papierowy certyfikat ukończenia szkolenia (wysłany kurierem).
Szacowanie ryzyka pracy zdalnej

Oprogramowanie które otrzymasz:

 • zostanie wieczyście licencjonowane wobec Twojej jednostki/organizacji (bez dodatkowych opłat),
 • zawiera 7 kategorii zagrożeń  |  uwzględnia 3 atrybuty bezpieczeństwa informacji  |  bierze pod uwagę najczęściej wykorzystywane aktywa podczas pracy zdalnej oraz … zawiera 420 indywidualnych zaleceń. Co więcej, jest w pełni zautomatyzowane.

Agenda szkolenia pt. "Szacowanie ryzyka pracy zdalnej":

09:00 – 10:00  |  MODUŁ I ‑ CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE DO SZACOWANIA RYZYKA PODCZAS PRACY ZDALNEJ
 1. Omówienie niezbędnych przepisów celem prawidłowego zrozumienia procesu szacowania ryzyka w kontekście RODO, rozporządzenia Krajowych Ram Interoperacyjności, norm ISO oraz Kodeksu Pracy.
 2. Omówienie zjawiska pracy zdalnej w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 3. Analiza stosowanych aktywów oraz występujących zagrożeń w kontekście standardów ISO.
 4. Wskazanie międzynarodowych norm ISO pomocnych w procesie szacowania ryzyka.
 5. Wskazanie niezbędnych elementów składających się na szacowanie ryzyka podczas pracy zdalnej.

15 minut | Przerwa

10:15 – 12:00  |  MODUŁ II ‑ RYZYKA PODCZAS PRACY ZDALNEJ ‑ ANALIZA ORAZ OMÓWIENIE
 1. Szczegółowa analiza katalogu 35 najczęściej występujących zagrożeń z uwzględnieniem podziału na 7 kategorii, 3 atrybutów bezpieczeństwa informacji oraz stosowanych aktywów. Omówienie autorskich zaleceń wobec zagrożeń.

15 minut | Przerwa

12:15 – 14:00  |  MODUŁ III ‑ PROCES SZACOWANIA RYZYKA
 1. Proces klasyfikacji czynności przetwarzania zidentyfikowanych w jednostce/organizacji w kontekście pracy zdalnej.
 2. Omówienie skali podatności, skutku i ryzyka (+ zaznaczenie różnicy pomiędzy szacowaniem jakościowym i ilościowym).
 3. Proces etapu oceny ryzyka w szacowaniu ryzyka – praca z macierzą (w oparciu o autorskie rozwiązanie ISO-LEX).
 4. Omówienie filozofii działania na macierzach ryzyka.
 5. Zasady postępowania z ryzykiem.
 6. Przygotowanie planu postępowania z ryzykiem.

Informacje organizacyjne
Szkolenia

Czas trwania szkolenia: 5 godzin zegarowych

Rodzaj szkolenia: wideokonferencja

​​​​​​​Metoda prowadzenia: szkolenie on‑line, studium przypadku

Forma zgłoszenia się na szkolenie: poprzez formularz do pobrania i jego odesłanie na adres: biuro@iso‑lex.pl

Koszt uczestnictwa: 600 zł brutto / 2 osoby z jednostki. Każda dodatkowa osoba z jednostki to 150 zł brutto. W przypadku braku podstawy do zwolnienia podatku VAT ‑ podane kwoty to kwoty netto.

Zadaj pytanie bezpośrednio poprzez formularz kontaktowy:

KLAUZULA INFORMACYJNA