SZKOLENIE RODO DLA IOD

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE I TEORII

Dokumentacja / procedury w sektorze publicznym oraz niepublicznym
Podstawy oraz niuanse zadań IOD
Audyt RODO w praktyce

Szkolenie RODO dla IOD | Czego się dowiesz na naszym szkoleniu?

Naczelne zasady przetwarzania danych wynikające z RODO, a ich odzwierciedlenie w praktyce.
W jaki sposób zarządzać naruszeniami i jak je dokumentować w zależności od przyjętego sposobu postępowania wobec występujących zdarzeń. Naruszenie, a zakłócenie w obszarze bezpieczeństwa informacji wyjaśnienie pojęć.
Najważniejsze obowiązki spoczywające na administratorze danych, a wynikające z RODO.
Jak właściwie określać role w procesie przetwarzania danych osobowych. Instytucja administrowania danymi osobowymi, powierzenia przetwarzania danych osobowych, a może współadministracji.
Jak ocenić poziom wdrożenia tzw. odpowiednich polityk ochrony danych w organizacji. Poznasz praktyczne aspekty tworzenia i aktualizacji takiej dokumentacji, a także w jaki sposób badać jej efektywność.
Poznasz praktyczne aspekty realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych. W tym miejscu w znacznej mierze skupimy się na rozliczalności Twoich działań jako IOD.
Jak ukształtowała się praktyka prowadzenia tzw. audytów RODO. Jakie obszary dobrze jest wziąć pod uwagę podczas przeprowadzania czynności audytowych. Poznasz praktyczne aspekty audytowania, w tym analizy zarówno formalnoprawnej jak i zdarzeń w systemach teleinformatycznych.

Szkolenie RODO dla IOD | Dlaczego warto uczestniczyć?

graf-in Wykładowcy RODO

WIEDZA

Wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych. Doświadczenie to jest wynikiem pracy z różnego rodzaju organizacjami ‑ zarówno z sektora publicznego jak i niepublicznego.
graf-in Proste i oczywiste RODO

PROSTOTA

Otrzymasz informacje, które wykorzystasz w praktyce Twojej pracy jako IOD. Dodatkowo, wzbogacisz się o konkretne rozwiązania formalnoprawne jak polityki ochrony danych uwzględniające wymogi RODO, jak i przykładowe check listy do wykorzystania w procesie monitorowania przestrzegania RODO.
graf-in Wsparcie RODO

WSPARCIE

Żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi, również to zadane w późniejszym terminie po szkoleniu. Zdajemy sobie świetnie sprawę z tego, że pewne aspekty mogą wymagać dodatkowych konsultacji ‑ zapewnimy Ci je.
graf-in Zaufanie Klientów RODO

ZAUFANIE

Nasze rozwiązania są doceniane przez setki jeśli nie tysiące jednostek realizujących zadania publiczne, a także przez organizacje sektora niepublicznego. Możesz nam zaufać w zakresie wypracowanych standardów, ponieważ są one wynikiem wieloletnich analiz dokonanych w obszarze bezpieczeństwa informacji.

W ramach "Szkolenia RODO dla IOD" otrzymasz:

 • wiedzę nt. szeroko pojętych obowiązków wynikających z RODO;
 • wiedzę oraz wzorzec nt. procesu audytowania (Plan audytu RODO) jak i sposobu wykonywania audytu w organizacji;
 • wzory polityk ochrony danych osobowych uwzględniające wymogi RODO;
 • prezentację szkoleniową w postaci pliku PDF;
 • wsparcie poszkoleniowe prowadzącego szkolenie;
 • papierowy certyfikat ukończenia szkolenia (wysłany kurierem);
Szkolenie RODO dla IOD

Agenda "Szkolenia RODO dla IOD":

09:00 – 10:30 | MODUŁ I ‑ ZAGADNIENIA WSTĘPNE; WYMOGI DOKUMENTACYJNE
 1. Wprowadzenie do RODO.
 2. Zasady ochrony danych osobowych w działalności instytucji publicznych oraz sektora prywatnego.
 3. Wdrażanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji), w tym praktyczne aspekty tworzenia, a także weryfikacji takiej dokumentacji.
 4. Instytucja administrowania danymi osobowymi, powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz współadministracji. Proces przygotowywania oraz weryfikacji umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, postanowień w przedmiocie poufności, umów o współadministracji, postanowień w zakresie wymiany danych pomiędzy odrębnymi administratorami danych osobowych.
 5. Praktyczne aspekty tworzenia, a także weryfikacji klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzul informacyjnych.

15 minut | Przerwa

10:45 – 12:15 | MODUŁ II ‑ PRACA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W PRAKTYCE
 1. Zarządzanie prawami podmiotów danych.
 2. Zarządzanie naruszeniami w obszarze ochrony danych osobowych. Naruszenie, a zakłócenie – wyjaśnienie.
 3. Praktyczne aspekty realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych.
 4. Praktyka prowadzenia audytów.
 5. Praktyczne problemy i możliwości zabezpieczania, audytowania oraz analizy zdarzeń w systemach teleinformatycznych.
 6. Stosowane środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

15 minut | Przerwa

12:30 – 14:00 | MODUŁ III ‑ SZERSZY KONTEKST PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Kodeks dobrych praktyk w obszarze ochrony danych osobowych – zagadnienia w „pigułce” dla pracowników / współpracowników organizacji.
 2. Analiza ryzyka i ocena skutków / zagrożeń w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 3. Kontrole PUODO – omówienie wybranych decyzji organu nadzorczego.
 4. Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych.

Informacje organizacyjne
Szkolenia

Czas trwania szkolenia: 5 godzin zegarowych

Rodzaj szkolenia: wideokonferencja

​​​​​​​Metoda prowadzenia: szkolenie on‑line, studium przypadku

Forma zgłoszenia się na szkolenie: poprzez formularz do pobrania i jego odesłanie na adres: biuro@iso‑lex.pl

Koszt uczestnictwa: 600 zł brutto / 2 osoby z jednostki. Każda dodatkowa osoba z jednostki to 150 zł brutto. W przypadku braku podstawy do zwolnienia podatku VAT ‑ podane kwoty to kwoty netto.

Zadaj pytanie bezpośrednio poprzez formularz kontaktowy:

KLAUZULA INFORMACYJNA