SZKOLENIE Z ZAKRESU:

MAPOWANIE PROCESÓW PRZETWARZANIA DANYCH

ZGODNIE Z ART. 25 RODO

Czym jest mapowanie procesów przetwarzania danych zgodnie z art. 25 RODO?

Mapowanie procesów to systematyczna metoda identyfikacji, analizy i dokumentacji sposobów, w jaki dane osobowe są gromadzone, przechowywane czy usuwane w jednostce / organizacji. Proces ten pozwala na pełne zrozumienie przepływu danych wewnątrz jednostki / organizacji oraz interakcji z zewnętrznymi podmiotami, co jest niezbędne do oceny ryzyka naruszenia prywatności oraz wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa.
Jednym z zadań administratora danych jest udokumentowanie zgodności z art. 25 RODO. Administrator danych musi wykazać, że dokłada należytej staranności w kwestii zapewnienia odpowiedniej i skutecznej ochrony danych, zarówno w fazie projektowania, jak i domyślnej ochrony.
Mapowanie procesów przetwarzania danych może pomóc administratorowi danych wykazać zgodność oraz zaprojektować procesy tak, by zarządzać informacjami osobowymi w myśl wymogów RODO.
Wdrażając mapowanie procesów przetwarzania danych, jednostki / organizacje mogą nie tylko uniknąć wysokich kar administracyjnych za naruszenie przepisów RODO, ale także zbudować zaufanie stron zainteresowanych poprzez wykazanie zaangażowania w ochronę prywatności. Takie podejście o charakterze strategicznym pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem oraz optymalizację procesów kluczowych dla jednostki / organizacji.
Mapowanie procesów przetwarzania danych umożliwia jednostkom / organizacjom identyfikację wszystkich kategorii danych osobowych, które przetwarzają oraz ustalenie podstaw prawnych dla tych działań. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie, że dane są przetwarzane legalnie i przejrzyście w stosunku do osób, których dane dotyczą. Ponadto, mapowanie procesów przetwarzania danych pozwala na zidentyfikowanie i zminimalizowanie niepotrzebnego gromadzenia danych, co jest zgodne z zasadą minimalizacji danych określoną w RODO. Dodatkowo należy pamiętać, że mapowanie procesów przetwarzania stanowi fundament dla tworzenia rejestru czynności przetwarzania.

Mapowanie procesów przetwarzania danych osobowych | Czego się dowiesz na szkoleniu?

Jak uzyskać zgodność z art. 25 RODO. Rozliczalność dla tej normy prawnej to prawdziwe wyzwanie dla administratorów danych.
Czym jest „Privacy by design” oraz „Privacy by default”. Jak w praktyce zastosować te dwie zasady w swojej jednostce / organizacji.
Jak zbudować dokumentację w oparciu o art. 25 RODO. Co składa się na dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych.
Czym jest mapowanie procesów przetwarzania danych. Na podstawie jakich wytycznych mapujemy procesy.
Jakie korzyści płyną z mapowania procesów przetwarzania danych. Czy tylko zabezpieczenie w toku kontroli organów uprawnionych czy organizacja zyskuje coś więcej ‑ jeśli tak, to co.
Ocena skutków (DPIA) oraz „Balancing test”. Czym są oraz jaką rolę pełnią dla zgodności z art. 25 RODO.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu?

WIEDZA

Wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarze uzyskiwania zgodności z RODO w zakresie projektowania procesów przetwarzania danych osobowych. Audytorzy wiodący norm ISO oraz wielu standardów IT.

PROSTOTA

Przekonasz się, że zasady „Privacy by design” oraz „Privacy by default” to nie jest „czarna magia”. Na podstawie otrzymanych wzorców formalnoprawnych (procedur) nic Cię nie zaskoczy.

WSPARCIE

Żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Dodatkowo otrzymasz poszkoleniowe wsparcie w procesie dostosowywania procedur oraz rozwiązań w obszarze mapowania procesów.

ZAUFANIE

Nasze rozwiązania są doceniane przez setki, jeśli nie tysiące jednostek realizujących zadania publiczne oraz organizacje z obszaru sektora prywatnego. Cieszymy się dużym zaufaniem z uwagi na profesjonalne podejście i kompleksowe podejście do każdego tematu.

W ramach szkolenia otrzymasz:

 • wiedzę nt. szeroko pojętych obowiązków w szczególności wynikających z art. 25 RODO;
 • wiedzę oraz wzorzec dot. mapowania procesów przetwarzania danych jak i sposobu przeprowadzenia tegoż procesu;
 • wzory dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych;
 • prezentację szkoleniową w postaci pliku PDF;
 • wsparcie poszkoleniowe prowadzącego szkolenie;
 • papierowy certyfikat ukończenia szkolenia (wysłany kurierem);
mapowanie procesów przetwarzania danych

Mapowanie procesów przetwarzania danych | Agenda szkolenia:

9:00
MODUŁ I ‑ ZAGADNIENIA WSTĘPNE

 • Wprowadzenie do art. 25 RODO ‑ czym jest „Privacy by design” oraz „Privacy by default”.
 • Wytyczne EROD-u nr 4/2019 dotyczące art. 25 RODO.
 • Rozliczalność dla art. 25 RODO.
 • Praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych.
 • Wdrażanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych, a także weryfikacja takiej dokumentacji.

10:30
PRZERWA
10:45
MODUŁ II ‑ MAPOWANIE PROCESÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Mapowanie procesów ‑ czym jest?
 • Rodzaje map procesów ‑ który jest najbardziej optymalny?
 • Omówienie czynników mających decydujący wpływ na mapę procesów przetwarzania danych osobowych.
 • Tworzenie mapy procesów przetwarzania danych osobowych.
 • Miejsce i rola oceny skutków dla przetwarzania danych (DPIA) w procesie mapowania.

12:15
PRZERWA
12:30
MODUŁ III ‑ SZERSZY KONTEKST MAPOWANIA PROCESÓW

 • Cykl Deminga w procesie mapowania czynności przetwarzania.
 • Rola podmiotu przetwarzającego w procesie zgodności z art. 25 RODO.
 • Zadania pracowników administratora w przedmiocie mapowania procesów przetwarzania danych osobowych.
 • „Balancing test” w zakresie procesów opartych o prawnie uzasadniony interes.
 • Uzyskanie zgodności z art. 25 RODO.

14:00
ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Informacje organizacyjne
Szkolenia

Czas trwania szkolenia: 5 godzin zegarowych

Rodzaj szkolenia: wideokonferencja

​​​​​​​Metoda prowadzenia: szkolenie on‑line, studium przypadku

Forma zgłoszenia się na szkolenie: poprzez formularz do pobrania i jego odesłanie na adres: biuro@iso‑lex.pl

Koszt uczestnictwa: 600 zł brutto / 2 osoby z jednostki. Każda dodatkowa osoba z jednostki to 150 zł brutto. W przypadku braku podstawy do zwolnienia podatku VAT ‑ podane kwoty to kwoty netto.

Zadaj pytanie bezpośrednio poprzez formularz kontaktowy:

KLAUZULA INFORMACYJNA