Polityka prywatności

§ 1 - Zagadnienia wstępne

 1. Polityka Prywatności (dalej zwana Polityką) skierowana jest do użytkowników strony internetowej organizacji ISO-LEX Sylwia Kochman z siedzibą przy ul. Podhalańskiej 31 w Jastrzębiu-Zdroju (44–335).
 2. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.
 3. Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest organizacja ISO-LEX Sylwia Kochman z siedzibą przy ul. Podhalańskiej 31 w Jastrzębiu-Zdroju (44–335).

§ 2 - Zakres zbieranych danych

 1. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego, Serwis zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości.

§ 3 - Źródło danych

 1. Informacje przetwarzane przez Serwis pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana w wyniku użytkowania strony internetowej.

§ 4 - Obowiązek lub dobrowolność podania danych

 1. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne.

§ 5 - Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:

 1. żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 2. żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
 4. żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
 5. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO);
 6. żądać realizacji prawa do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 7. żądać odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO);
 8. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 - Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

 1. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

§ 7 - Czas przechowywania danych

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

§ 8 - Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

§ 9 - Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu tj. użytkownika strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są również następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki Cookies – mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Przedmiotowe pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny;
  • „analityczne” pliki Cookies (niezależnej firmy Google Inc.) – usunięcie tych plików nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu. Analityczne pliki Cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez odwiedzających. Pliki te pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp… Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Pliki te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 10 - Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:

 1. analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. na podstawie art. 173 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16.11.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.