Ocena skutków DPIA

Ocena Skutków DPIA

Budowanie skutecznych systemów ochrony danych osobowych zgodnie z RODO wymaga zastosowania narzędzi, które umożliwiają weryfikację zagrożeń wynikających z nieprawidłowego wykorzystywania wrażliwych informacji (danych szczególnej kategorii). Należy do nich ocena skutków DPIA. To rozwiązanie dla wszelkich podmiotów z sektora publicznego i niepublicznego, w których proces przetwarzania danych może stwarzać wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Ocena skutków DPIA ma na celu oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla podmiotów danych. Pomaga też w doborze odpowiednich środków mających na celu ograniczenie szans pojawienia się nieprawidłowości.

Warto zauważyć, iż od strony merytorycznej budowy zarządzania ryzykiem proces „Ocena skutków DPIA” wskazany w RODO to proces szacowania ryzyka, który składa się m.in. z takich elementów jak klasyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, ocena ryzyk oraz plan postępowania z ryzykiem.

Co obejmuje ocena skutków dla ochrony danych?

Sytuacje, które wymagają analizy, zostały określone w rozporządzeniu RODO. Administrator danych osobowych ma obowiązek przeprowadzania oceny skutków DPIA w momencie między innymi:

 • dokonywania badań behawioralnych, których celem jest uzyskanie negatywnych rezultatów finansowych lub prawnych dla osób fizycznych (np. przy zaciąganiu kredytu),
 • przetwarzania danych osobowych związanych z czynami zabronionymi (np. przy wyrokach skazujących),
 • przeprowadzania operacji na danych osobowych w celu identyfikacji osób fizycznych, zwłaszcza na szeroką skalę,
 • monitorowania miejsc dostępnych publicznie,
 • przetwarzania informacji dotyczących lokalizacji,
 • realizacji działań marketingowych uwzględniających m.in. monitorowanie preferencji zakupowych.

Co ważne, ocena skutków DPIA uwzględnia podstawowe czynności, które muszą być wykonane w ramach badania:

 • sporządzenie szczegółowego opisu planowanych operacji przetwarzania,
 • ocena konieczności przeprowadzenia analizy,
 • oszacowanie ryzyka wystąpienia naruszeń,
 • opracowanie wykazu środków, które mają zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych,
 • monitorowanie możliwości zmiany ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Do przeprowadzania powyższych zadań zobowiązany jest Administrator danych, a wspierać może go w tym procesie Inspektor Ochrony Danych (jeśli został wyznaczony).

Ocena skutków DPIA a kary administracyjne

Wykonanie analizy ryzyka w wielu operacjach przetwarzania danych jest obowiązkiem. Trzeba pamiętać, że nieprzestrzeganie przepisów odnoszących się do szacowania ryzyka, w tym oceny skutków DPIA wiąże się z ryzykiem poniesienia kary finansowej. Może to być 10 milionów euro lub do 2% całkowitego rocznego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego. Należy podkreślić, że zastosowanie mają wyższe kwoty.

Oferta kursu z zakresu analizy ryzyka ogólnego oraz oceny skutków DPIA

Szukając pomocy w zakresie szacowania ryzyka i ochrony informacji, warto sprawdzić nasze kursy. Szkolenie z oceny skutków DPIA, które realizujemy merytorycznie wespół z kursem w zakresie analizy ryzyka to propozycja dla pracowników oraz właścicieli organizacji, przedsiębiorstw czy też przyszłych, a także obecnie pełniących funkcję Inspektorów Ochrony Danych czy Administratorów Systemów Informatycznych. Przedstawimy teorię na temat bezpieczeństwa informacji, pokażemy czynności przygotowawcze do określania skali zagrożeń, a także wskażemy, jak powinien wyglądać proces analizy skutków w praktyce.

Warsztaty i studium przypadku DPIA odbywają się w formie wideokonferencji. Można się na nie zapisać przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Już teraz zachęcamy do sprawdzenia szczegółów oferty.