ZAKŁADY BUDŻETOWE ORAZ PRYWATNE JEDNOSTKI REALIZUJĄCE ZADANIA W INTERESIE PUBLICZNYM

Zakłady Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Zakłady Komunikacji Miejskiej czy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej bez względu na formę budżetowania, przetwarzają dane osobowe mieszkańców (odbiorców usług) czy pasażerów komunikacji miejskiej,  w interesie publicznym. Ważne jest, by uszczegółowić zakres przetwarzanych danych osobowych oraz formę zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem bądź zniszczeniem.