OCHRONA MIENIA

Firmy zajmujące się ochroną osób i mienia w procesie przetwarzania danych osobowych będą bardzo często wchodzić w rolę podmiotu przetwarzającego. Niejednokrotnie tego rodzaju przedsiębiorstwa monitorują obiekty, a zatem i miejsca parkingowe, nr rejestracyjne pojazdów, osoby fizyczne, sposoby zachowania się tych osób. Podmiot przetwarzający wespół z Administratorem powinien zadbać o prawidłową politykę bezpieczeństwa informacji, w tym szczególnie zwrócić uwagę na procedurę udostępniania danych.