ZAWODY REGULOWANE I DEREGULOWANE

Kancelarie adwokatów, radców prawnych, notariuszy czy komorników przetwarzają między innymi dane osobowe swoich Klientów. Podobnie jak w służbie zdrowia, dla prawników zasady ochrony danych osobowych nie będą w żaden sposób odkrywcze. Adwokat, radca prawny, notariusz czy komornik jest zobowiązany tajemnicą zawodową, a naruszenie jej pociąga za sobą dużo dalej idące konsekwencje, niż te wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych. Jednak nie każdy pracownik kancelarii będzie zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej na takim samym poziomie jak prawnik i nie każdy będzie miał taką świadomość przepisów jak prawnik. Nie oznacza to jednak, że kancelaria nie może zabezpieczyć się w inny sposób – trzeba będzie zastosować inne instrumenty formalnoprawne służące do regulowania odpowiedzialności w zakresie przepływu danych. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę przetwarzanie danych szczególnych, wniosek w postaci konieczności wdrożenia stosownych procedur bezpieczeństwa informacji nasuwa się sam. Podobnie sprawa wygląda z doradcami podatkowymi. Obsługujemy również biura rachunkowe, których właściciele, w ramach przepływu danych osobowych, będą wchodzić w rolę podmiotu przetwarzającego, a to będzie skutkowało zastosowaniem z goła odmiennych procedur.