SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

Spółdzielnia mieszkaniowa jest podmiotem utworzonym w celu zaspakajania potrzeb lokalowych mieszkańców i związku z tym przetwarza ich dane osobowe. W procesie wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji kluczowe jest, by oprzeć się o ustawę merytoryczną, zgodnie z którą spółdzielnie działają na co dzień. Stosowany przez spółdzielnie monitoring będzie z pewnością wymagał dodatkowego komentarza.