SEKTOR PRYWATNY

Proces wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w przedsiębiorstwie prywatnym w dużej mierze zależy od poziomu skomplikowania struktury organizacyjnej, formy prowadzenia działalności, przetwarzania na terenie kraju czy transgranicznie, sposobów przetwarzania i wreszcie identyfikatorów procesowanych zbiorów. Obsługujemy jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, spółki partnerskie, osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Współpracujemy także z osobami zaufania publicznego, korzystającymi z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym np. notariuszami czy komornikami. W procesie wdrażania dokumentacji, audytowania czy szkolenia uwzględniamy przepisy branżowe, zgodnie z którymi działa organizacja – jest to kluczowe, jeśli polityka ochrony danych ma być skuteczna.