PRODUKCJA I PRZEMYSŁ

W przypadku tego rodzaju branży, proces przetwarzania danych osobowych traktowany jest zwykle wspomagająco względem głównej działalności Administratora. Niemniej jednak, każdy Administrator zobowiązany jest do ustanowienia i wdrożenia odpowiednich polityk bezpieczeństwa danych. Nie należy zapominać o danych osobowych kontrahentów lub pracowników. W tego rodzaju branży ochrona danych osobowych będzie miała szczególne znaczenie w kontekście zakresu ochrony know-how przedsiębiorstwa.