PLACÓWKI OŚWIATOWE

Szkoły, Przedszkola, Ośrodki Szkolno-Wychowawcze przetwarzają na dużą skalę dane osobowe dzieci oraz ich rodziców. Rozporządzenie ogólne w sposób szczególny odnosi się do przetwarzania danych osobowych dzieci. O skutecznym zabezpieczeniu danych osobowych, dzieci i młodzież mają największą szansę dowiedzieć się w procesie edukacji. Rola placówek oświatowych w uświadamianiu uczniów jest nie do zastąpienia. Można by wyciągnąć kluczowy wniosek, im bardziej świadomy w zakresie ochrony danych osobowych nauczyciel, tym bardziej świadome zagrożeń młode społeczeństwo.