KULTURA I SPORT

W przypadku Bibliotek, Ośrodków Kultury, Muzeów, Ośrodków Sportu i Rekreacji istotne jest, by rozpatrywać proces przetwarzania danych osobowych w oparciu o ustawy merytoryczne, na podstawie których te placówki działają. Należy wziąć pod uwagę zakres współpracy z artystami, sportowcami, darczyńcami, sponsorami i dobrać takie środki organizacyjne i techniczne, które zapewnią zgodność z RODO.