AKTYWIZACJA ZAWODOWA

W bazie naszych doświadczeń znajdują się również Powiatowe Urzędy Pracy, a także Zakłady Aktywności Zawodowej. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wdrażany jest z uwzględnieniem zadań, jakie tego typu organizacje wykonują. Istotne jest, by wiedzieć, że wykonywanie tych zadań pociąga za sobą przetwarzanie danych szczególnych (aktywizacja osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu tych osób).