Nie zatrudniam pracowników w swojej firmie. Czy RODO mnie dotyczy?

To, że przedsiębiorca nikogo nie zatrudnia, nie oznacza, że nie przetwarza danych osobowych. W przypadku tego rodzaju firm należy wziąć pod uwagę dane osobowe klientów bądź kontrahentów, z którymi firma współpracuje czy dane osobowe wynikające z przesłanych aplikacji drogą mailową (nawet w przypadku formalnie nie ogłoszonego naboru). Względem tych danych osobowych trzeba stosować odpowiednie procedury przewidziane w politykach ochrony danych. Należy się również zastanowić, czy jako przedsiębiorca będę wchodzić w rolę administratora, współadministratora, a może podmiotu przetwarzającego. Niejednokrotnie na przedsiębiorcy będzie spoczywać konieczność spełnienia obowiązku informacyjnego względem wybranej grupy osób. Zdecydowanie każdy podmiot w jakimś stopniu jest związany rozporządzeniem ogólnym.